Informacija paskelbta: 2020-02-21


      Pasikeitusi, bet išsaugojusi senąsias ir sukūrusi naujas tradicijas „Vilties“ progimnazija mini mokyklos įkūrimo 75-metį, mišrios mokyklos ir „Vilties“ vardo suteikimo mokyklai 15-metį.

      Vartydama ilgos, įdomios ir turtingos mokyklos istorijos puslapius, didžiuodamasi ją kūrusiomis ir kuriančiomis asmenybėmis, teigiu, kad čia nebuvo ir nėra rengiama gyvenimui, nes pati mokykla ir yra gyvenimas.

            Visas mano tikėjimas vaikšto mokyklos koridoriais,

            Visos mano mintys sudėtos į mokyklos klases,

            Norėdami pamatyti Lietuvą, žiūrėkim į mokyklą

            Ten ji auga, mokosi skaityti ir rašyti.

                                                (Just. Marcinkevičius)

     Per šešiolika vadovavimo mokyklai metų įvyko kardinalūs pokyčiai mokyklos gyvenime. Didžiulių pastangų dėka, įveikus miesto rusakalbių bendruomenės pasipriešinimą, 60 metų mokinius ugdžiusi rusų kalba mokykla 2005 m. buvo reorganizuota į mišriąją. Po mokyklos stogu šiandien gerai jaučiasi įvairių tautybių atstovai. Nuo 2005 m. reorganizavus mokyklą suformuotas darbštus, iniciatyvus, puikiai bendraujantis ir bendradarbiaujantis, skirtingų tautų pedagogų kolektyvas. „Visa švietimo sistema ne tik negali atsilikti – ji turi eiti avangarde. Ir mokytojo vaidmuo čia milžiniškas  jo rankose visa jaunoji karta – tik ji iš tikrųjų gali pastatyti mūsų laisvės pastatą...“ (Meilė Lukšienė). Pamatinis mokyklos ramstis yra mokytojas. Mokytojas  tikrasis architektas, brėžiantis kelią ir, anot dr. M. Lukšienės, „einantis avangarde“. Mūsų mokyklos pamatinis dvasinis ramstis yra pedagogas  ypatinga, sektina asmenybė. Galiu drąsiai teigti, kad mūsų mokyklos mokytojai  tikrieji ateities architektai, brėžiantys kelią ir, anot dr. M. Lukšienės, „einantys avangarde“. Senovės kinų patarlė sako, kad „Ir šūsnis knygų nepakeis gero mokytojo“.

      Mūsų mokyklos misija SVARBUS KIEKVIENAS IR VISI! Progimnazijoje pastebimas kiekvienas žmogus, teigiamai vertinama jo veikla, skatinama tobulėti, palaikomas ir suprantamas kiekvienas žmogus tiek mokinys, tiek darbuotojas padarius klaidą. Šiandien, mes, visa progimnazijos bendruomenė, dirbame kartu kaip viena komanda, turinti bendrą tikslą: drauge džiaugiamės gražiais rezultatais, išgyvename dėl nesėkmių, imamės naujų užmojų, einame nepramintais takais, ieškome savų tiesų. Tada nesunku. Kurti visada įdomu. Sunkiausia trypčioti vietoje vienam.           

      Oliveris Vendelis Holmsas yra pasakęs „Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame“. Reorganizavus mokyklą, buriant mokyklos bendruomenę mums labai svarbu buvo išsiaiškinti ir teisingai pasirinkti judėjimo kryptį, surasti savąją vietą miesto bendrojo ugdymo mokyklų tarpe. Keitėmės visi... Mokykla atgijo. Pirmiausia atgijo patys mokiniai, labai aktyvi ir savarankiška tapo Seniūnų tarybos veikla. Mokiniai noriai dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje ir patys siūlo idėjas. Stebina mūsų mokinių sąmoningumas, orumas, pagarba ne tik vienas kitam, bet ir mokyklai, kurioje mokosi. Džiugu, kad ugdymo proceso kokybė užtikrinama, rezultatai puikūs, mokyklą mokiniai renkasi noriai, mokykla netenkina visų norinčių mokytis šioje mokykloje poreikio. Nacionalinio pasiekimų patikrinimo testų rezultatai yra puikūs tiek 4-ųjų klasių, tiek 8-ųjų klasių mokinių, rezultatai viršija respublikos vidurkį. Buvę mokyklos mokiniai, pasirinkę mokymąsi gimnazijose, džiaugiasi geru paruošimu. Mokykloje vykdomas diferencijuotas matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų mokymas. Tai suteikia visiems mokiniams tinkamą ugdymą pagal kiekvieno gebėjimus. Ugdymo(si) rezultatai atitinka mokinių, jų tėvų ir mokytojų lūkesčius. Kasmet mokiniai olimpiadose, konkursuose, varžybose užima prizines vietas tiek mieste, tiek šalyje. Mes kartu džiaugiamės pasiekimais olimpiadose, konkursuose, didžiuojamės sportininkų laimėjimais, iniciatyviais, kūrybingais mokiniais ir mokytojais. Kasdien puoselėjame viltį, kad kiekvienas vaikas, baigęs mokyklą, sėkmingai ras vietą po saule, o didžiausia vertybe jam bus-žmogiškumas.

      Senovės kinų patarlė sako, kad „Praeities neužmiršk: praeitis  ateities motina”. Džiaugiuosi, kad mokykla, išsaugojusi senąsias ir sukūrusi naujas tradicijas nuolat organizuoja tradicinius renginius, vykdo projektus, akcijas, sveikatingumo programą. Įgyvendinamas sėkmingas projektas, suteikiantis mokyklai savitumo  kryptingo meninio ugdymo (šokio) programa. Kasmet organizuojami du tarptautiniai dainų ir šokių festivaliai „Mes nupinsim šokių pynę“ ir „Draugai draugams“, į kuriuos kviečiama viso miesto bendruomenė. Mokyklos renginiuose nuolat lankosi buvę mokiniai. Nuolat stiprinamas mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, plėtojami ir tobulinami ryšiai su miesto ir šalies socialiniais partneriais. Visa tai suteikia galimybę mokyklos ugdytiniams siekti puikių rezultatų akademinėje, meninėje, sportinėje, socialinėje srityse.

      Mokykla palaiko glaudžius ryšius su mokinių tėvais. Tėvų susirinkimų metu pristatoma mokyklos veikla, mokymo naujovės, tėvai bendrauja su mokytojais klasių susirinkimų, bendrų renginių metu.

      Mūsų progimnazija yra nuolat pozityviai besikeičianti, ramiai apgalvojanti kiekvieną daromą žingsnelį. Na o aš stengiuosi įgyvendinti seną svajonę, kad mokykla būtų tokia vieta, į kurią ir mokytojas, ir mokinys, ir valytoja norėtų ateiti ne pareigos skatinami, išties norėdami jaustis reikalingi ir mylimi. Visi! Nes čia svarbus kiekvienas ir visi!

Direktorė Danutė Valiukienė


Informacija paskelbta: 2020-02-20


 

Informacija paskelbta: 2020-02-20


   Vasario 18 d. progimnazijoje vyko metodinė diena „Ugdymo(si) įvairovė“.

   Renginyje dalyvavo ne tik mūsų progimnazijos mokytojai, bet ir gausus būrys

   svečių iš Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos. Mokytojai metodinėse

   grupėse dalinosi gerąja patirtimi, aptarė tarpdalykinės integracijos, žinių siejimo

   su gyvenimiška patirtimi galimybes, atliko kolegų pasiūlytas praktines užduotis.

   Renginyje dalyvavę mokytojai išsakė norą tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą, viltį, kad renginys taps tradiciniu. Galerija...


Informacija paskelbta: 2020-02-19


   Vasario 14 d. Joniškyje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės mergaičių ir berniukų

   stalo teniso varžybos. Šiose varžybose dalyvavo progimnazijos mergaičių ir berniukų

   komandos. Mergaičių komanda laimėjo II vietą. Komandos sudėtyje buvo Deimilė

   Šulskytė (4 a), Odeta Pilaitytė (7 b), Aleksandra Zajankauskaitė (7 c) ir Laura

   Grigorukaitė (8 c).

 

   Berniukų komanda iškovojo I vietą. Komandos sudėtyje buvo Nojus Baršauskas (7 c),

   Gustas Vištejūnas (7 c), Orestas Pilaitis (8 b) ir Gytis Knezius (8 c). Sveikiname

   varžybų laimėtojus ir linkime sėkmės tarpzoninėse varžybose. Galerija...

 

Informacija paskelbta: 2020-02-17

 

   Vasario 12 d. progimnazijoje vyko nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos

   žinovas“ I etapas, kurį organizuoja LIMA (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija).

   Konkurse dalyvavo 5–8 klasių mokiniai. Konkursu siekiama ugdyti nuostatą, kad

   kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir

   pasididžiavimo jausmą savo valstybe. I vietą užėmė 15 taškų surinkusi Šarlotė

   Špakova (8 b), II vietą - 11 taškų surinkusi Emilija Staškevičiūtė (6 a).

II etape, kuris vyks kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seime dalyvaus Šarlotė ir Emilija.

Vasario 13 d. istorijos žinias pasitikrino 24 5–8 klasių mokiniai. Jie dalyvavo kitame konkurse – Istorijos Kengūra 2020.


Informacija paskelbta: 2020-02-17


Sveikiname 6 d klasės mokinę Milėją Rimšaitę 58 klasių mokinių matematikos olimpiados Panevėžio miesto etape laimėjus III vietą. Dėkojame mokytojai Daivai Sereikienei.


Informacija paskelbta: 2020-02-17

 

   Vasario 1112 d. progimnazijos 34 klasių pradinių klasių mokinių Mokyklinėje

   matematikos olimpiadoje dalyvavo 29 mokiniai.

   Sveikiname 3-ų klasių mokinius nugalėtojus:

   Tėja Papeša (3 b)  I vieta (mokytoja Rita Baltmiškienė)

   Kotryna Kisielytė (3 b)  II vieta (mokytoja Rita Baltmiškienė)

   Elena Eidrigevičiūtė (3 c)  III vieta (mokytoja Vita Šešelgienė)

Sveikiname 4-ų klasių mokinius nugalėtojus:

Justinas Žilys (4 b)  I vieta (mokytoja Asta Sakalienė)

Joris Stakauskas (4 b)  II vieta (mokytoja Asta Sakalienė)

Paula Petrauskaitė (4 b)  III vieta (mokytoja Asta Sakalienė)

Gabrielė Snieškaitė (4 b)  III vieta (mokytoja Asta Sakalienė)


Informacija paskelbta: 2020-02-05   Sveikiname 7 a klasės mokinę Sofiją Smetaniną VIII Lietuvos moksleivių muzikos

   olimpiados Panevėžio miesto etape laimėjus I vietą. Galerija...
Informacija paskelbta: 2020-02-03

 

   Sausio 31 d. mokykloje vyko 4-ų klasių mokinių diktanto konkursas. Jame dalyvavo

   17 ketvirtokų. Rugilė Indriekutė (4 b kl.) užėmė 1-ąją vietą, Justinas Žilys (4 b kl.) 

   2-ąją vietą, Elzė Gatulytė (4 b kl.)  3-iąją vietą. Sveikiname laimėtojus! Į

   respublikinį 4-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursą „Rašau diktantą

   2020“ Jonavoje vyks 4 b klasės mokinė Rugilė Indriekutė. Sėkmės! Galerija...Informacija paskelbta: 2020-02-03


   Sausio 2024 d. įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „Programavimas ir lauko

   žaidimai” partnerių susitikimas Anglijoje, Niukasle prie Taino. Jame dalyvavo

   „Vilties“ progimnazijos direktorė Danutė Valiukienė, muzikos mokytoja Irena

   Gustienė, šokių ir fizinio ugdymo mokytoja Diana Ciobanu bei projekto koordinatorė,

   anglų kalbos mokytoja Jolanta Švegždienė. Daugiau...   Galerija...

 


Jūs esate puslapyje:
1 2 3 4 5 6 7 8